Da-den-Hue

Đá Đen Huế

Mặt Bếp: 850.000 đ/mdài
Cầu Thang: 950.000 đ/m2
Mặt Tiền: 1.250.000 đ/m2

Loại Granite
Màu Đen
Tên Khác Hue Black
Xuất Xứ Huế
Danh mục: