den-bazan

Đen Bazan

Mặt Bếp: 1.250.000 đ/mdài
Cầu Thang: 1.450.000 đ/m2
Mặt Tiền: 1.650.000 đ/m2

Loại Granite
Màu Đen
Xuất Xứ Tây Nguyên
Danh mục: