Kim-Sa-Trung

Kim Sa Trung

Mặt Bếp: 1.250.000 đ/mdài
Cầu Thang: 1.450.000 đ/m2
Mặt Tiền: 1.650.000 đ/m2

Loại Granite
Màu Đen, Đen Ánh Kim
Tên Khác Đen Kim Sa, Đen Ánh Kim, India Black Galaxy
Xuất Xứ Ấn Độ
Danh mục: