trang-an-do

Trắng Ấn Độ

 • Mặt Bếp: 850.000 đ/mdài
  Cầu Thang: 970.000 đ/m2
  Mặt Tiền: 1.250.000 đ/m2

  Loại Granite
  Màu Trắng
  Tên Khác Indian White
  Xuất Xứ Ấn Độ
Danh mục: