trang-binh-dinh

Trắng Bình Định

Mặt Bếp: 850.000 đ/mdài
Cầu Thang: 970.000 đ/m2
Mặt Tiền: 1.250.000 đ/m2

Loại Granite
Màu Trắng
Tên Khác Binh Dinh White
Xuất Xứ Bình Định
Danh mục: