Trang-VOLAKAS

Trắng Volakas

Mặt Bếp: 1.850.000 đ/mdài
Cầu Thang: 2.100.000 đ/m2
Mặt Tiền: 2.300.000 đ/m2

Loại Marble
Màu Trắng
Tên Khác Volakas White, Trắng Volaks, Trắng Vân Mây
Xuất Xứ Ý
Danh mục: